Alle samlinger
Bogføring
Bogføringskonti
Bogføringskonti

Hvad bogfører Salary på hvilke konti?

K
Skrevet af Kean Pedersen
Opdateret over en uge siden

Når du opsætter din regnskabsintegration i Salary, skal du angive hvilke konti Salary skal bruge til at bogføre. Ved opsætning af bogføringsintegration er det nødvendigt at angive alle nedenstående konti, også selv om man ikke regner med at skulle benytte dem. Dette vil sikre at lønnen bliver bogført uden problemer, hvis en sjælden brugt konto pludselig skal tages i brug. Her får du en oversigt over alle bogføringstyper i Salary, og hvad Salary bogfører på dem.

AM-indkomst 

(udgift i regnskabet)
På denne konti bogfører Salary den samlede lønomkostning til dine ansatte når der udbetales løn. Visse dele af lønnen er dog udspecificeret yderligere på de følgende udgiftskonti.

Bonus

(udgift i regnskabet)

Denne konto bliver brugt til at bogføre løn oprettet gennem bonusfunktionen. F.eks. hvis en medarbejder skal have lidt ekstra udbetalt med en løn eller der skal køres løn til en provisionslønnet.

Bonus (uden AM indkomst)

(udgift i regnskabet)

Denne konto bliver brugt til at bogføre de typer bonusser som ikke er AM-pligtige. F.eks. Arbejdsgiverbetalt sygedagpenge eller G-dage.

Personalegoder

(udgift i regnskabet)
Her bogfører Salary andelen af alle personaleudgifter, som virksomheden betaler for den ansatte. Hvis den ansatte selv betaler et personalegode helt eller delvist via lønnen, bogføres dette i stedet under AM-indkomst, da det for virksomheden ses som ren løn.

Feriepenge

(udgift i regnskabet)
Hvis du har ansatte, som har ferie uden løn, får de feriepenge. Disse bliver bogført her.

Feriepengeforpligtelse

(udgift i regnskabet)

Denne konto bliver brugt når at de skyldige feriepengeforpligtelser skal udlignes. F.eks. hvis at en medarbejder afholder betalt ferie.

Ferietillæg

(udgift i regnskabet)
Hvis du har funktionæransatte, skal de have ferietillæg. Når Salary udbetaler det opsparede ferietillæg, bliver udgiften bogført her. Bemærk at hensatte feriepengeforpligtelser selvfølgelig bogføres løbende under Skyldig Feriepenge, og nedskrevet når de udbetales.

Store Bededagstillæg

(udgift i regnskabet)

På samme måde som ferietillægget, så skal de funktionæransatte have Store Bededagstillæg. Når at det opsparede skyldige Store Bededagstillæg bliver udbetalt, så bliver udgiften bogført her.

SH-dage og Fritvalg

(udgift i regnskabet)

Disse to konti bliver brugt til at bogføre udbetalingen af de opsparede SH-dage og Fritvalgskonto

Medarbejder ATP og Arbejdsgiver ATP

(udgift i regnskabet)
Hvis der skal betales ATP-bidrag, vil Salary her bogføre hhv. medarbejderens og arbejdsgiverens andel af ATP.

Medarbejderbetalt pension og Arbejdsgiverbetalt pension 

(udgift i regnskabet)
På disse to konti bogfører Salary den samlede pension, som er trukket af lønnen. Posteringen er delt op efter om det er betalt af arbejdsgiver eller medarbejder.

Kørselsgodtgørelse

(udgift i regnskabet)
Hvis medarbejderen skal have kørselsgodtgørelse udbetalt i forbindelse med lønnen, bliver udgiften for virksomheden bogført på denne konto.

Rejsegodtgørelse

(udgift i regnskabet)
Hvis medarbejderen skal have rejsegodtgørelse udbetalt i forbindelse med lønnen, f.eks. diæter, bliver udgiften for virksomheden bogført på denne konto.

Barsel

(udgift i regnskabet)
Skulle der være nogle omkostninger i forbindelse med barsel, vil Salary bogføre disse på denne konto.

Lønsystem

(udgift i regnskabet)
Hvis du har Basic eller Premium, og i den forbindelse betaler til Salary for lønkørslen, så bogfører Salary selv denne udgift for dig på denne konto. Hvis du er en moms-registreret virksomhed, skal du sørge for denne konto har en 25%-momskode, således at dit regnskabsprogram holder styr på købsmomsen.

B-honorar

(udgift i regnskabet)
Hvis du udbetaler b-honorar som b-indkomst til f.eks. en freelancer, så bogfører Salary denne udgift på denne konto.

Bruttoferiepenge (udbetalt)

(udgift i regnskabet)

Denne konto benyttes til at bogføres udbetaling af bruttoferiepenge. F.eks. hvis at man selv holder ferieregnskab et andet sted end i Salary.

Gruppeliv

(udgift i regnskabet)

Denne konto bliver benyttet til at bogføre udgiften til forenede gruppeliv.

Indtægtskonti

Dækker over:

Fri frokost

Bruttotræk

Nettotræk

Fri telefon

Fri bil

Sundhedsforsikring

Fri kost og logi​

Afspadsering

Personaleforening

(udgift i regnskabet)

Disse konti bliver benyttet til at bogføre de forskellige personalegoder. Som udgangspunkt bliver de sat til at blive bogført sammen med AM-indkomsten, men hvis at man ønsker at adskille dem, kan man vælge at bogføre det på andre konti.

Nettoløn (bank)

(aktiv i balancen)
Den udbetalte nettoløn, som dine medarbejdere får på deres konto, vil Salary bogføre her. Ofte vil du sætte denne til din bankkonto i dit regnskabssystem.

Personalelån

(aktiv i balancen)
Hvis du udbetaler et lønforskud til en medarbejder, antager Salary at dette er et kortfristet personalelån. Hvis du har bedt Salary om at tilbageholde et beløb fra en medarbejders lønudbetaling, bogfører Salary det på denne konto, således at det udligner en tidligere, manuel bogføring af selve udbetalingen af forskuddet.

Skyldig løn

(passiv i balancen)
Hvis du ikke har sat automatiske overførsler af løn op, så vil Salary bogføre den skyldige løn på denne konto. Herved skal du selv bogføre selve udbetalingen, når du foretager den.

Skyldige poster

Dækker over:

Skyldig A-skat
Skyldig AM-bidrag
Skyldig ATP
Skyldig Pension
Skyldig Feriepenge

Skyldig Feriepengeforpligtelse
Skyldig Ferietillæg

Skyldig Store Bededagstillæg

Skyldig SH-dage

Skyldige Fritvalg
Skyldig Barsel

Skyldig B-honorar

Skyldig afspadsering

Skyldig Gruppeliv

(passiv i balancen)
Hvis du i forbindelse med udbetaling af løn senere skal betale til f.eks. SKAT eller andre, så vil Salary bogføre denne forpligtelse på en af disse konti, alt efter hvad forpligtelsen drejer som om. Hvis du har sat automatiske overførsler via Salary op, vil Salary endda også bogføre den anden vej, når selve betalingen sker.

Udlæg

(passiv i balancen)
Hvis du udbetaler udlæg til dine medarbejdere i forbindelse med en lønkørsel, vil Salary bogføre det her. Du skal selv sørge for at bogføre det faktiske udgiftsbilag som en udgift i regnskabet, og bruge denne konto som modkonto.

Kortfristet gæld 

(passiv i balancen)
Hvis du har Salary Basic eller Premium, men ikke har sat automatiske overførsler op, så vil Salary bogføre prisen for Salary på denne konto.

Besvarede dette dit spørgsmål?