Bogføringskonti

Hvad bogfører Salary på hvilke konti?

K
Skrevet af Kean Pedersen
Opdateret over en uge siden

Når du opsætter din regnskabsintegration i Salary, skal du angive hvilke konti Salary skal bruge til at bogføre. Her får du en oversigt over hvilke konti, der skal angives, og hvad Salary bogfører på dem.
Ved opsætning af bogføringsintegration er det nødvendigt at angive alle nedenstående konti, også selv om man ikke regner med at skulle benytte dem. Dette vil sikre at lønnen kommer ud uden problemer, hvis en sjælden brugt konto pludselig skal tages i brug.

AM-indkomst 

(udgift i regnskabet)
På denne konti bogfører Salary den samlede lønomkostning til dine ansatte når der udbetales løn. Visse dele af lønnen er dog udspecificeret yderligere på de følgende udgiftskonti.

Personalegoder

(udgift i regnskabet)
Her bogfører Salary andelen af alle personaleudgifter, som virksomheden betaler for den ansatte. Hvis den ansatte selv betaler et personalegode helt eller delvist via lønnen, bogføres dette i stedet under AM-indkomst, da det for virksomheden ses som ren løn.

Feriepenge

(udgift i regnskabet)
Hvis du har ansatte, som har ferie uden løn, får de feriepenge. Disse bliver bogført her.

Ferietillæg

(udgift i regnskabet)
Hvis du har funktionæransatte, skal de have ferietillæg. Når Salary udbetaler det opsparede ferietillæg, bliver udgiften bogført her. Bemærk at hensatte feriepengeforpligtelser selvfølgelig bogføres løbende under Skyldig Feriepenge, og nedskrevet når de udbetales.

Medarbejder ATP og Arbejdsgiver ATP

(udgift i regnskabet)
Hvis der skal betales ATP-bidrag, vil Salary her bogføre hhv. medarbejderens og arbejdsgiverens andel af ATP.

Medarbejderbetalt pension og Arbejdsgiverbetalt pension 

(udgift i regnskabet)
På disse to konti bogfører Salary den samlede pension, som er trukket af lønnen. Posteringen er delt op efter om det er betalt af arbejdsgiver eller medarbejder.

Kørselsgodtgørelse

(udgift i regnskabet)
Hvis medarbejderen skal have kørselsgodtgørelse udbetalt i forbindelse med lønnen, bliver udgiften for virksomheden bogført på denne konto.

Rejsegodtgørelse

(udgift i regnskabet)
Hvis medarbejderen skal have rejsegodtgørelse udbetalt i forbindelse med lønnen, f.eks. diæter, bliver udgiften for virksomheden bogført på denne konto.

Barsel

(udgift i regnskabet)
Skulle der være nogle omkostninger i forbindelse med barsel, vil Salary bogføre disse på denne konto.

B-honorar

(udgift i regnskabet)
Hvis du udbetaler b-honorar som b-indkomst til f.eks. en freelancer, så bogfører Salary denne udgift på denne konto.

Lønsystem

(udgift i regnskabet)
Hvis du har Basic eller Premium, og i den forbindelse betaler til Salary for lønkørslen, så bogfører Salary selv denne udgift for dig på denne konto. Hvis du er en moms-registreret virksomhed, skal du sørge for denne konto har en 25%-momskode, således at dit regnskabsprogram holder styr på købsmomsen.

Nettoløn

(aktiv i balancen)
Den udbetalte nettoløn, som dine medarbejdere får på deres konto, vil Salary bogføre her. Ofte vil du sætte denne til din bankkonto i dit regnskabssystem.

Personalelån

(aktiv i balancen)
Hvis du udbetaler et lønforskud til en medarbejder, antager Salary at dette er et kortfristet personalelån. Hvis du har bedt Salary om at tilbageholde et beløb fra en medarbejders lønudbetaling, bogfører Salary det på denne konto, således at det udligner en tidligere, manuel bogføring af selve udbetalingen af forskuddet.

Skyldig A-skat
Skyldig AM-bidrag
Skyldig ATP
Skyldig Pension
Skyldig Feriepenge
Skyldig Ferietillæg
Skyldig Barsel

(passiv i balancen)
Hvis du i forbindelse med udbetaling af løn senere skal betale til f.eks. SKAT eller andre, så vil Salary bogføre denne gæld på en af disse konti, alt efter hvad gælden drejer som om. Hvis du har sat automatiske overførsler via Salary op, vil Salary endda også bogføre den anden vej, når selve betalingen sker.

Skyldig løn

(passiv i balancen)
Hvis du ikke har sat automatiske overførsler af løn op, så vil Salary bogføre den skyldige løn på denne konto. Herved skal du selv bogføre selve udbetalingen, når du foretager den.

Udlæg

(passiv i balancen)
Hvis du udbetaler udlæg til dine medarbejdere i forbindelse med en lønkørsel, vil Salary bogføre det her. Du skal selv sørge for at bogføre det faktiske udgiftsbilag som en udgift i regnskabet, og bruge denne konto som modkonto.

Kortfristet gæld 

(passiv i balancen)
Hvis du har Salary Basic eller Premium, men ikke har sat automatiske overførsler op, så vil Salary bogføre prisen for Salary på denne konto.

Besvarede dette dit spørgsmål?