Alle samlinger
Bogføring
Automatisk bogføring
Automatisk bogføring

Hvilke bilag bogfører Salary for mig?

K
Skrevet af Kean Pedersen
Opdateret over en uge siden

Med Salary skal løn være let. Derfor sørger vi for al bogføringen for dig, hvis du opsætter en integration med dit regnskabsprogram. Selv hvis du ikke laver denne opsætning, vil Salary hjælpe dig med den fulde bogføring ved at give dig relevante bilag i forbindelse med udbetalingen af løn og de efterfølgende overførsler.

Når du udbetaler løn, skal du bogføre dette i dit regnskab. Salary sørger for, at alle poster bogføres korrekt, blandt andet:

  • Udbetaling af løn fra din bankkonto

  • Løn, personalegoder, pension, ATP og andre udgifter i lønnen udspecificeres på relevante konti.

  • Indeholdt ATP, A-skat og AM-bidrag bogføres som passiver. 

  • Hensatte feriepenge og ferietillæg bogføres som et passiv.

Efter lønnen er udbetalt, sørger Salary for at indbetale den skyldige A-skat, AM-bidrag og ATP. Når dette sker, laver Salary et passende bilag, som bliver bogført i dit regnskabssystem, så den skyldige post fjernes med en modpostering på din bankkonto.

Du kan til enhver tid finde disse bilag i Salary under lønudbetalingen i boksen 'bogføring'

Besvarede dette dit spørgsmål?