Når din virksomhed er godkendt kan du køre løn i Salary fra næste løn periode. Der er dog et par ting der skal på plads før at det bliver en god oplevelse at lave løn i Salary. 

Registrering som arbejdsgiver - Læs mere her
Hvis du ikke tidligere har udbetalt løn, skal du huske at registrere dig som arbejdsgiver på virk.dk inden lønnen godkendes, ellers kan vi ikke indberette til skat for dig. Læs mere her: virk.dk 

Opret medarbejdere - Læs mere her
Den vigtigste forudsætning for at lave løn er at oprette medarbejdere. Gør det i god tid inden lønkørslen da eventuelle problemer med skattekort og andre spørgsmål kan håndteres i god tid

Skattekort på medarbejdere - Læs mere her
Når du opretter en ny medarbejder henter vi automatisk medarbejderens CPR nummer hos Skat, det kan tage nogle timer, før Skat svarer så gør det i god tid inden lønkørslen skal godkendes.

Nets Overførselsservice -
Læs mere her
Hvis vi skal udbetale løn og overføre A-Skat, ATP og pension for dig skal du også tilmelde og gennemføre NETS overførselsservice. Det kan tage nogle dage, da din bank skal godkende det, så gør det i god tid inden lønnen skal godkendes. Det kræver en NEM-ID medarjbeder signatur. Hvis du godkender en løn uden NETS, skal du overføre løn og de andre ting manuelt. - Læs mere her om manuelle overførsler

Godkend løn - Læs mere her

Når dine medarbejdere er oprettet, skattekort hentet og eventuelle timer er registreret kan du godkende lønnen for måneden. Det er vigtigt først at godkende når alle medarbejdere er oprettet, ad vi kun laver en løn pr. måned. Så godkend først når alt er med. 

Find mere hjælp i vores hjælpe univers: https://help.salary.dk/

Fandt du dit svar?