Hvis du ikke er registreret som arbejdsgiver når du kører løn, vil din indberetning blive afvist af Skat og dermed ikke registreret. Alle virksomheder der udbetaler løn til ansatte skal være registreret.

Følg disse steps for at registere dig som arbejdsgiver:

  1. Gå til virk.dk og ændre oplysninger
  2. Klik på 'Start'
  3. Log ind 
  4. Find din virksomhed via dit CVR-nummer
  5. Klik på 'Ændre' og vælg 'Ændre/Rediger virksomhed'
  6. Find 'Arbejdsgiver/ATP' - Registrer dig som arbejdsgiver, så Skat ved du nu har ansatte i din virksomhed. Du skal registere både:  A-skat og AM-skat og ATP.
  7. Klik 'Registrer' 
  8. Klik registrer ved arbejdsgiver: ikke registreret 
  9. Når registreringen som arbejdsgiver er gennemført, modtager du en kvittering på din registrering fra virk.dk via mail. 

Vi kan nu indberette løn for dig. Hvis du kører en løn uden at være registreret skal du manuelt indberette lønnen til Skat via e-indkomst

Fandt du dit svar?