Hvis din virksomhed kører med forskudt lønperiode for timelønnede månedslønnede medarbejdere kan du nu skifte perioden så den fremstår korrekt på lønsedlen og i indberetningen til skat. Dispositionsdatoen vil stadig være den sidste hverdag i måneden.

Du kan ændre perioden på virksomhed under indstillinger:

Hvis du skfiter vil alle dine timelønnede skifte til at køre på den nye periode og der vil blive dannet en ny lønkørsel for den nye periode efter et par timer. Så skift gerne periode i god tid inden lønkørslen skal godkendes. 

Der kan i specielle tilfælde opstå en fejl når du skfiter periode hvis vi ikke kan skifte en af de timelønnede til den nye periode, hvis det sker så kontakt supporten med det samme også kan vi rette det. 

Bemærk at hvis du både har fastlønnede og timelønnede vil du få 2 forskellige lønkørsler en med de fastlønnede der kører fra 1-31 i måneden og timelønnede der f.eks kører fra 15/3 - 14/4 i måneden. Dispositionsdatoen vil stadig være den sidste hverdag i måneden.

Fandt du dit svar?