Jævnfør ferieloven skal ferietillæg senest udbetales samtidig med at ferien begynder. 

Derfor har vi i Salary valgt at udbetale ferietillægget sammen med april lønnen, så du er sikker på at leve op til ferielovensbestemmelser. Dette er den sikreste og simpleste måde at håndtere ferietillæg på og da vi vil gøre løn let, er det den løsning vi har valgt at implementere i Salary. 

Dette vil betyde at april lønnen for medarbejdere der har ferie med løn og været ansat i det foregående år, vil få mere i løn i april, da ferietillægget der er opsparet i det foregående år bliver udbetalt med april lønnen.  

Ferietillæg (ferieloven § 23, stk. 4)

Ferietillæg skal udbetales senest samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder. Arbejdsgiver bestemmer, hvorledes ferietillægget udbetales. Dog kan der ved individuel aftale eller ved kollektiv overenskomst være fastlagt en anden udbetalingstermin.

Fandt du dit svar?