Databehandlerinstruks

Indhold af dataansvarliges instruks til Salary

Thomas Qvist avatar
Skrevet af Thomas Qvist
Opdateret over en uge siden

Instruks, kategorier af registrerede og personoplysninger

Dette Bilag udgør den Dataansvarliges instruktion til Databehandleren i forbindelse med Databehandlerens databehandling for den Dataansvarlige og er en integreret del af Aftalen.

Formål og karakteren af databehandlingen:

Salary (databehandler) stiller et lønadministrationssystem til rådighed for Kunden (dataansvarlig), hvor Salary gør det muligt for Kunden at håndtere lønadministration af den Dataansvarliges medarbejdere, eller hvor den Dataansvarlige er en lønadministrationsvirksomhed, der udfører lønadministration for andre virksomheder, lønadministration for de virksomheder, som den Dataansvarlige udfører lønadministration for. 

Kunden tilgår selv systemet via en browser og eget brugernavn og adgangskode, hvorfor Salary ikke egenhændigt udfører databehandling i systemet. Systemet vil på foranledning af kunden videregive oplysninger til SKAT, ATP, Feriekonto, Overførselsservice, pensionsselskaber, Danmarks Statistik m.fl. Men kun med det formål at leve op til lovgivningen omkring beregning, indberetning og udbetaling af løn.

Udover lønadministrationssystemet tilbyder Databehandleren - eller vil tilbyde - visse tilvalgsmoduler, som kunden mod yderligere betaling kan tilvælge til sin aftale, eksempelvis et HR administrationsmodul for administration af kundens medarbejdere. 

Kategorier af registrerede personer

Potentielle kunder:

 1. Tilmeldte til nyhedsbrev 

 2. Besøgende på hjemmeside

Kunder:

 1. Kundens oplysninger

 2. Kundens medarbejdere

Partnere:

 1. Lønadministratorer 

Kategorier af personoplysninger

Potentielle kunder

 1. Tilmeldte til nyhedsbrev

 • Navn

 • Email-Adresse

 • Virksomhed

 • Særlige interesseområder

    2. Besøgende på hjemmeside: 

 • IP-adresse på den besøgende

 • Hvilke sider den besøgende har kigget på og hvornår – den besøgendes ”elektroniske spor”

 • Den besøgendes browser

Kunder:

 1. Kundens oplysninger

 • Navn

 • Adresse

 • CVR-nummer

 • Kontaktoplysninger

 • Kontaktpersoner hos den Dataansvarlige, herunder disses kontaktoplysninger, så som telefon, email, titel, afdeling, adresse

 • Bankkonti til brug for Applikationen

 • Bankkonti eller kreditkort til brug for betalinger til Salary

    2. Kundens medarbejdere

 • Navn

 • Adresse

 • CPR-nummer

 • Kontaktoplysninger, herunder telefon, email, titel, afdeling, adresse · Navn og kontaktoplysninger for medarbejdernes pårørende

 • Løn og lønsedler 

 • Skat og skattefradrag

 • Arbejdsmarkedsbidrag

 • ATP bidrag

 • Sociale bidrag

 • Pensionsbidrag

 • Fravær (f.eks. grundet sygdom, barsel, militærtjeneste, borgerligt ombud, periodiske ansættelser, o.s.v.) · 

 • Opgørelse af feriedage

 • Tillæg (f.eks. medarbejderens rejseudlæg, kørselsgodtgørelse, m.v.)

 • Fradrag (herunder den Dataansvarliges udlæg, fagforeningskontingent, A-kasse bidrag, efterlønsbidrag, m.v.)

 • Bankkonti til brug for lønudbetaling

 • Uploadede dokumenter (f.eks. ansættelseskontrakt, MUS-samtaler, straffeattest, o.s.v.)

Partnere:

 1. Lønadministratorer:

 • Navn

 • Adresse

 • CVR-nummer

 • Kontaktoplysninger

 • Kontaktpersoner hos Administrator, herunder disses kontaktoplysninger, så som telefon, email, titel, afdeling, adresse

Særlige kategorier af personoplysninger:

Salary behandler og opbevarer kun særlige oplysninger, som den Dataansvarlige selv eller dennes medarbejdere indlæser/uploader til Salary, og som er relevante for den Dataansvarliges lønadministration for den enkelte medarbejder. 

Disse kan omfatte : 

 • Feriepenge: Afhængigt af hvilken feriepengemodtager den registrerede persons feriepenge skal afregnes til, kan det udledes hvilken fagforeningstilknytning personen har.

 • Fravær (f.eks. grundet sygdom, barsel, militærtjeneste, borgerligt ombud, periodiske ansættelser, o.s.v.)

 • Fradrag (herunder den Dataansvarliges udlæg, fagforeningskontingent, A-kasse bidrag, efterlønsbidrag, m.v.)

Besvarede dette dit spørgsmål?