Hvis du godkender en løn før din NETS aftale er på plads vil alle overførsler stå som manuelle. Når din NETS aftale falder på plads kan du rette overførsler hvis deadline ikke er overskredet endnu. 

Dette gør du på virksomhed -> overførsler hvor du kan se en liste med alle overførsler der enten er foretaget eller vil blive foretage frem i tid. 

Ved at klikke på Skift til NETS eller skift til manuel kan du rette hvordan overførslen skal ske. Overførsler hvis deadline er overskrevet kan ikke rettes.  

Fandt du dit svar?