Alle samlinger
Lønkørsel
Overførsler
Sådan sætter du en manuel betaling til automatisk (Overførselsservice ) i Salary
Sådan sætter du en manuel betaling til automatisk (Overførselsservice ) i Salary

Ret manuelle overførsler til Overførselsservice eller omvendt

Thomas Qvist avatar
Skrevet af Thomas Qvist
Opdateret over en uge siden

Hvis du godkender en løn, før din Overførselsservice aftale er på plads, vil alle overførsler stå som manuelle. Når din Overførselsservice aftale falder på plads, kan du rette overførsler, hvis deadline ikke er overskredet endnu. 

Dette gør du ved at klikke på virksomhed -> overførsler, hvor du kan se en liste med alle overførsler, der enten er foretaget eller vil blive foretage frem i tid. 

Ved at klikke på Skift til Overførselsservice eller skift til manuel kan du rette, hvordan overførslen skal ske. Overførsler, hvis deadline er overskredet, kan ikke rettes.  

Besvarede dette dit spørgsmål?