Alle samlinger
Lønkørsel
Løn
Forlænget lønperiode - Manuel lønudbetaling
Forlænget lønperiode - Manuel lønudbetaling

Hvis du ikke godkender inden Overførselsservice deadline

Thomas Qvist avatar
Skrevet af Thomas Qvist
Opdateret over en uge siden

Alle lønkørsler i Salary skal som udgangspunkt godkendes senest på næstsidste bank dag kl. 10, for at vi kan køre lønudbetalingen med Overførselsservice . 

Hvis du ikke godkender inden denne deadline, laver vi en forlænget periode der udløber kl. 23.59 på dispositionsdagen. For en månedsløn vil det være den sidste i måneden kl. 23.59. Eneste forskel på den normale periode og den forlængende periode er, at vi ikke kan overføre nettolønnen med Overførselsservice , da pengene skal være på medarbejderens konto den sidste hverdag i måneden. 

Dvs. at når du godkender en løn der er i forlænget periode, skal du selv manuelt overføre nettolønnen via din netbank. Men vi vil stadig klare alle de andre overførsler med Overførselsservice , hvis du har Overførselsservice. 

Du kan finde kontonumrene og nettolønsbeløbene på dine medarbejdere under 'overførsler' inde i selve lønkørslen. 

Besvarede dette dit spørgsmål?