Salary håndterer ikke betaling af samlet betaling til ATP, så når du modtager et girokort med det, skal du selv betale det.

Samlet Betaling står for beregning og opkrævning af arbejdsgiverbidragene:

ATP administrerer arbejdsgiverbidragene og sender en opkrævning via Samlet Betaling til virksomhederne hvert kvartal. Bidraget til de fem ordninger bliver automatisk beregnet på baggrund af det kvartalsvise ATP-bidrag.

Du kan læse mere om Samlet Betaling her: https://indberet.virk.dk/samlet-betaling/samlet-betaling

Besvarede dette dit spørgsmål?