Salary har overordnet set 2 måder at give løn til medarbejdere. Faste løndele (fastløn og timeløn) de kommer automatisk med i hver løn. 

Hvis du skal give noget ekstraordinært eller enkeltstående til en medarbejder kan funktionen "bonus" bruges. En registrering gælder kun en gang. 

Der er forskellige typer under bonus:

  1. Almindelig (a-indkomst)
  2. G-dage (bruges ved opsigelse af medarbejdere
  3. Udbetaling fra SH/fritvalgkonti

Bonussen oprettes på medarbejderen eller under registering - Løntillæg/fradrag. 

Opret bonus
Efter at have klikket på opret bonus skal man vælge dato for udbelaing, type og beløb samt en tekst til lønsedlen. 

Typer af bonus:
1. Almindelig (a-indkomst): Er helt almindelig ferieberretiget løn.

2. G-dage (bruges ved opsigelse af medarbejdere). En G-dag beskattes som A-indkomst. Der bliver ikke beregnet feriegodtgørelse, trukket arbejdsmarkedsbidrag eller ATP af betalingen for en G-dag.

3. Udbetaling fra SH/fritvalgkonti. Her trækkes et beløb fra SH/fritvalgskontoen på det beløb der indtastes. Beløbet er ikke ferieberettiget. 


Hvis du stadig er i tvivl om, hvordan man giver en bonus i Salary, så se denne videoguide:

Fandt du dit svar?