Alle samlinger
Guides til Salarys lønsystem
Registrering
Sådan registerer du en bonus til en medarbejder
Sådan registerer du en bonus til en medarbejder

Forskellige engangsudbetalinger i Salary

Thomas Qvist avatar
Skrevet af Thomas Qvist
Opdateret over en uge siden

Salary har overordnet set 2 måder at give løn til medarbejdere. Faste løndele (fastløn og timeløn) de kommer automatisk med i hver løn. 

Hvis du skal give noget ekstraordinært eller enkeltstående til en medarbejder kan funktionen "bonus" bruges. En registrering gælder kun en gang. 

Som standardindstilling findes der to typer af bonusser:

 1. Almindelig bonus (A-indkomst)

 2. AM-bidragsfri indkomst

Man kan i menuen 'virksomhed' --> undermenuen 'virksomhed' --> bjælken 'avanceret' slå flere bonustyper til, hvis man har behov for anderledes engangsbetalinger. Har man slået dette til, vil man kunne vælge følgende typer engangsudbetalinger:

 1. Almindelig (A-indkomst)

 2. AM-bidragsfri indkomst

 3. Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse

 4. Hædersgave (felt 39)

 5. AM-bidragsfri B-indkomst (felt 38)

 6. AM-bidragspligtig B-indkomst (felt 36)

 7. Kørselsgodtgørelse

 8. Fri telefon

 9. Medarbejderaktie §7 (felt 0101)

 10. Skattefri indkomst (indkomstkode 09)

 11. Sygeferiepenge

Bonussen oprettes under medarbejderen i højre side eller under 'registering' -> 'Løntillæg/fradrag'. 

Opret bonus
Efter at have klikket på 'opret bonus' skal man vælge dato for udbetaling, type, beløb, en tekst til lønsedlen samt tage stilling til, om bonussen skal være med pension og/eller ferieberettigelse

Typer af bonus (Standardindstillinger):
1. Almindelig (a-indkomst): Er helt almindelig bruttoløn.

2. AM-bidragsfri indkomst: Almindelig løn, som ikke er AM-bidragspligtig.


Hvis du stadig er i tvivl om, hvordan man giver en bonus i Salary, så se denne videoguide:

Besvarede dette dit spørgsmål?