Barsel og barselsdagpenge

Barselsdagpenge er ikke løn

Thomas Qvist avatar
Skrevet af Thomas Qvist
Opdateret over en uge siden

Har du en medarbejder, der skal på barsel eller fædreorlov?

Hvis medarbejderen ikke har krav på løn under barsel eller fædreorlov skal du anmelde medarbejderens fravær via NemRefusion. Du kan sætte medarbejderen på orlov, med knappen giv orlov i Salary hvis medarbejderen ikke skal have løn.

Medarbejderen modtager herefter et underretningsbrev fra Udbetaling Danmark. Medarbejderens besvarelse og indsendelse af underretningsbrevet udgør anmodningen om udbetaling af barselsdagpenge.

Medarbejderen skal indsende oplysningerne til Udbetaling Danmark inden ansøgningsfristen udløber. Ansøgningsfristen udløber 8 uger efter fødslen, hvis medarbejderen ikke får løn under orloven.

Udbetaler virksomheden løn under noget af orloven, skal Udbetaling Danmark have medarbejderens ansøgning om barseldagpenge senest 8 uger efter, lønudbetalingen er ophørt.

Modtager Udbetaling Danmark ansøgningen senere, kan medarbejderen først få barseldagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget ansøgningen.

Du kan læse mere her:

Besvarede dette dit spørgsmål?