Alle samlinger
Løn og lovgivning
Medarbejdere
Overgangsåret inden den nye ferielov
Overgangsåret inden den nye ferielov

Fra 1/9 2019 - 31/8 2020

Thomas Qvist avatar
Skrevet af Thomas Qvist
Opdateret over en uge siden

*Nedenståede gælder kun for medarbejdere der har ferie med løn og som ikke får indbetalt penge til feriekonto eller er på direktørløn (uden feriepenge)

Salary håndterer automatisk overgangsåret for dig, så du skal ikke gøre noget i overgangsåret. Men læs aligevel nedenstående, så du forstår hvad der sker :-) 

Inden den nye ferielov træder i kraft, er der et overgangsår fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. 

Det er der, fordi alle lønmodtagere med ferie med løn ellers ville have op til et års ekstra optjent ferie i overskud, når den nye ferielov træder i kraft. I stedet bliver lønmodtagerens optjente ferie for overgangsåret til en opsparing hos en ny fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Det betyder, at I som arbejdsgivere undgår at betale dobbelt ferie i overgangsåret, og at lønmodtagerne stadig kan holde fem ugers betalt ferie, ligesom de plejer.

Hvordan læses tegningen: 

I 2019 opsparer medarbejdere kun ferie og ferietillæg i de første 8 måneder. Herefter indefryses ferien i de næste 12 måneder (fra 1/9 2019 - 31/8 2020) og bliver i slutningen af 2020 indberettet til feriekonto. Ferien, som medarbejderne optjener i overgangsåret fra 1. september 2019 til 31. august 2020, skal ikke udbetales, men bliver til en ny opsparing hos Lønmodtagerne Feriemidler. Fonden udbetaler opsparingen, når medarbejderen når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

Det vil sige at dine medarbejdere næste ferieår der begynder 1. maj 2020 kun vil have 16,64 feriedage og ferietillæg opsparet til afholdelse fra 1/5 2020 - 31/8 2020. Herefter træder den nye ferielov i kraft og de optjener 2,08 feriedage hver måned til brug med det samme. 

Sådan påvirker den nye ferielov dig som arbejdsgiver

Efter overgangsåret skal I indberette ferie for alle jeres medarbejdere der har ferie med løn. Herefter skylder du som arbejdsgiver pengene til feriekonto og kan vælge at indbetale den til Lønmodtagernes Feriemidler eller beholde pengene i virksomheden. Beløbet du skylder er 12,5% af deres ferieberettigede løn for de 12 måneder. Så ved en månedsløn på 30000 kr. uden andre tillæg eller goder, vil det betyde at du skylder feriekontoen 3750 kr gange 12. 

Salary sørger for at lave indberetningen til feriekonto, så det eneste du skal gøre er at godkende indberetningen når den bliver lavet i august/efteråret 2020 og tage stilling til hvad du vil gøre med de skyldige feriepenge. Salary bogfører hver måned det skyldige beløb til feriefonden i dit bogføringssystem, så du løbende kan se hvor meget det drejer sig om.

Besvarede dette dit spørgsmål?