På medarbejdere der har ferie med løn i Salary kan og bør du registrere deres ferie og andet ubetalt fravær for at lønnen bliver korrekt og der er styr på ferieregnskabet. 

Du registrer ferie og fravær under fravær på medarbejderen eller under registrering - fraværsregistrering.

Du kan se antallet af eventuelt opsparede feriedage på hver medarbejder. Hvis du registerer mere ferie end der er opsparet trækkes der løn i forhold til antallet af dage der mangler. En ubetalt fraværs dag trækker ligeledes i lønnen. Hvis du redigerer en registreret feriedag kan ændre den fra en hel til en kvart/halv/tre kvart dag. 

Hvis du gerne vil give en medarbejder ferie, der ikke har noget opsparet ferie. Skal du undlade at registere ferien i Salary. Vi trækker løn hvis der er registeret mere ferie end der er opsparet. 

Du kan ikke registere ferie i weekender eller helligdage. 

Hvis du undlader at registere ferie og en medarbejder opsiges kan du risikere at komme til at udbetale feriepenge til medarbejderen hvis han har brugt opsparet ferie der ikke er registeret. Så husk at kontroller det når du opsiger en medarbejder. 

Fandt du dit svar?