Registrering af fravær

Registrering af ferie, fridage og ubetalt fravær i Salary for ansatte der har ferie med løn

Thomas Qvist avatar
Skrevet af Thomas Qvist
Opdateret over en uge siden

På medarbejdere der har ferie med løn i Salary, kan og bør du registrere deres ferie, fridage og andet ubetalt fravær, så lønnen bliver korrekt, og der er styr på ferieregnskabet. 

Du registrerer ferie, fridage og fravær under fravær på medarbejderen eller under 'registrering' - 'fraværsregistrering.'

Du kan se antallet af eventuelt opsparede feriedage på hver medarbejder. Hvis du registrerer mere ferie, end der er opsparet, trækkes der løn i forhold til antallet af dage, som mangler. En fridag betales af arbejdsgiver, imens en ubetalt fraværsdag trækker i lønnen. Hvis du redigerer en registreret feriedag, kan du ændre den fra en hel til en kvart/halv/tre kvart dag. Ligeledes kan dette gøres, hvis du registrerer en fridag

Hvis du gerne vil give en medarbejder ferie, der ikke har noget opsparet ferie, skal du undlade at registrere ferien i Salary. Vi trækker løn, hvis der er registeret mere ferie, end der er opsparet. Alternativt, så kan du registrere en fridag, så du altid har overblik over, hvad du har registreret af fravær.

Du kan ikke registrere ferie i weekender eller helligdage. 

Hvis du undlader at registrere ferie, og en medarbejder opsiges, kan du risikere at komme til at udbetale feriepenge til medarbejderen, hvis han har brugt af sin opsparet ferie, men dette ikke er registeret. Så husk at kontroller det, når du opsiger en medarbejder. 

Besvarede dette dit spørgsmål?