Hvis du har flere enheder eller gerne vil opdele din bogføring i mindre dele på nogle af posterne, er det muligt at slå bogføring i afdelinger til under 'Integrationer' - 'Regnskab'.

Efter det er slået til kan du mappe forskellige konti til de afdelinger du har oprettet og tilføjet til medarbejdere. På den måde kan du bogføre på forskellige konti på forskellige grupperinger af dine medarbejdere.

Besvarede dette dit spørgsmål?