Alle samlinger
Guides til Salarys lønsystem
Medarbejdere
Opret medarbejdere der er bosat i udlandet
Opret medarbejdere der er bosat i udlandet
Thomas Qvist avatar
Skrevet af Thomas Qvist
Opdateret over en uge siden

Hvis din medarbejder er bosat i udlandet, kræver SKAT, at der gives yderligere oplysninger, før vi kan indberette vedkommendes løn til SKAT.

Specifikt kræver SKAT, at du derfor også indtaster land, fødselsdato og køn.

Derudover skal du være opmærksom på, at Skattekortet kan være forkert, hvis det ikke er oprettet på din medarbejder. Derfor: opret medarbejdere, som er bosat i udlandet, i god tid inden lønkørsel.

Besvarede dette dit spørgsmål?