Hvis din medarbejder er bosat i udlandet, kræver SKAT, at der gives yderligere oplysninger, før vi kan indberette vedkommendes løn til SKAT.

Specifikt kræver SKAT, at du derfor også indtaster land, fødselsdato og køn.

Derudover skal du være opmærksom på, at Skattekortet kan være forkert, hvis det ikke er oprettet på din medarbejder. Derfor: opret medarbejdere, som er bosat i udlandet, i god tid inden lønkørsel.

Besvarede dette dit spørgsmål?