Hvis din ansatte ikke har et CPR-nummer eller er bosat i udlandet, kræver SKAT at der gives yderligere oplysninger, før at vi kan indberette vedkommendes løn til SKAT.

Specifikt kræver SKAT, at du derfor også indtaster land, fødselsdato og køn.

Derudover skal du være opmærksom på, at Skattekortet kan være forkert, hvis det ikke er oprettet på din medarbejder. Derfor: opret medarbejdere uden CPR-nummer eller som er bosat i udlandet i god tid inden lønnen.

Fandt du dit svar?