Hvis du har en ansat der er skattefritaget eller på forskerordning, skal du vælge det i step 3 under oprettelsen af medarbejderen. I nederste højre hjørne vil fremgå bjælken 'indtægtsart', hvor du kan vælge arten, herunder forskerordning og skattefri indkomst:

Opretter du en medarbejder med anden indtægtsart end 00, som er standarden, er det vigtigt at have in mente, at Salary ikke kan validere for dig, om det er korrekt eller ej, at din medarbejder er berettiget til dette. Vi anbefaler derfor, at du altid har en revisor på sidelinjen, når der er tale om forskerordning eller skattefritagning.

Du kan læse mere om de forskellige indkomsttyper her:

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2045876&chk=217096

Fandt du dit svar?