Rapporter

Hvor du kan finde en række rapporter i Salary

K
Skrevet af Kean Pedersen
Opdateret over en uge siden

Du kan finde en række gode rapporter i Salary omhandlende din virksomhed i Salary-systemet. 

Pr. 16/11 2020 har vi følgende rapporter tilgængelige:

Lønrapport, virksomhedsniveau: Dine totale lønomkostninger i den valgte periode.

Lønrapport, medarbejderniveau: Totale lønomkostninger i den valgte periode fordelt på medarbejdere

Ferierapport for overgangsåret: Bruttobeløbet opsparet til Feriefonden i overgangsåret

Medarbejderrapport: Overblik over dine medarbejdere i Salary inkl. deres stamdata

Lønrapport: Totale lønomkostninger i den valgte lønomkostninger fordelt på medarbejdere

Kørselsgodtgørelsesrapport: Rapport over den registrerede kørsel i den valgte periode. Fordelt på medarbejdere

Tidsregisteringsrapport: Rapport over de registrerede timer i den valgte periode. Fordelt på medarbejdere

Fraværsrapport: Rapport over den registrerede fravær i den valgte periode. Fordelt på medarbejdere

Udlægsrapport: Rapport over de registrerede udlæg i den valgte periode. Fordelt på medarbejdere

_________________________________________________________________

Hvordan finder jeg disse?

1) Du går ud på forsiden af Salary, scroller ned og klikker på linket i boksen 'Lønrapport':

2) Herefter sendes du videre til denne side, hvor du angiver, hvilken rapport du ønsker, samt for hvilken periode denne rapport skal vises:

3) Hent Excel-arket og se din rapport

Besvarede dette dit spørgsmål?