Dansk:

Hvis du har spørgsmål til indholdet af din lønseddel og/eller fejl, skal du kontakte din arbejdsgiver, da det er dem der laver og godkender din løn. Salary er blot det system, de bruger til at lave, indberette og udbetale lønnen. Så vi kan ikke hjælpe med rettelser og eller fejl, der evt. er lavet på din lønseddel.

Men din arbejdsgiver kan rette det, så skriv til dem med dit spørgsmål

English:
If you have any questions about the contents of your payslip and/or errors, contact your employer, as they are the ones who make and approve your payslip.

Salary is just the system they use to make, report and pay wages. So we can't help with fixes and or errors that may occur on your paycheck.

But your employer can fix it, so write to them with your questions

Fandt du dit svar?