Den nye ferielov giver mulighed for at tilbyde medarbejdere der har ferie med løn at tage ferie på forskud, altså holde ferie uden at blive trukket i løn. Som så senere vil blive "tilbagebetalt" i de efterfølgende måneder eller trukket fra lønnen ved eventuel opsigelse.

Under virksomhed i Salary kan man bestemme tallet af dage men er villig til at låne ud til medarbejdere før der trækkes løn.

Når det er rettet vil medarbejdere ikke trækkes i løn før de overstiger det antal dage du har valgt at låne ud.

Bemærk at du bør aftale med dine medarbejdere reglerne for udlået af feriedage herunder at de kan trækkes i løn hvis de opsiges med et negativt ferieregnskab.

Hvis du stadig er i tvivl om, hvordan man gør, så se denne korte videoguide

Fandt du dit svar?