Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerLønkørselOverførsler
Sådan sætter du en betaling til manuel i Salary
Sådan sætter du en betaling til manuel i Salary

Hvis du har Overførselsservice-integration og ikke ønsker at Salary automatisk overfører

Thomas Qvist avatar
Skrevet af Thomas Qvist
Opdateret over en uge siden

Ændring af overførselsindstillinger på lønkørsel

Hvis du eksempelvis har glemt at køre løn til tiden, så vil overførsler, hvor deadline er overskredet, stå til at skulle laves manuelt. Ønsker du at ændre alle overførsler i lønkørslen til at blive lavet automatisk så hurtigt som muligt (dvs. i løbet af to bankdage), så kan du trykke 'ret til overførselsservice' øverst i lønkørslen, inden du godkender denne. Så vil samtlige overførsler blive lavet automatisk.

Generelle indstillinger

Klik på virksomhed - overførsler og klik på den overførsel du gerne vil rette til manuel eller Overførselsservice (hvis den allerede er manuel)

Du kan kun rette på overførsler der endnu ikke er sket eller hvor deadline ikke er overskredet.

Du kan ikke rette overførselsindstilling på nettolønnen her. Dette skal gøres under lønkørslen, før du godkender denne. Vi har valgt at gøre dette, da vi oplevede, at mange kom til at rette overførselsindstillingen efter lønnen var kørt og dermed fik overført lønnen to gange eller slet ikke fik overført lønnen.

Slå automatisk betaling fra på en gruppe:

Klik på virksomhed - overførsler - skift overførselsindstillinger

Under overførselsindstillinger kan du rette hver gruppe:

Besvarede dette dit spørgsmål?