Dette gøres ved at klikke på 'Medarbejdere' -> Vælg den eller de medarbejdere, der ikke skal have løn -> tryk 'Giv orlov' -> Vælg perioden, hvori medarbejderen skal have orlov.

Ved at sende medarbejdere på orlov, betales der ikke ATP, A-skat, løn m.v. for denne medarbejder.

Besvarede dette dit spørgsmål?