Alle samlinger
Løn og lovgivning
Virksomhed
Hvordan håndterer Salary indberetning til Lønmodtagernes Feriemidler?
Hvordan håndterer Salary indberetning til Lønmodtagernes Feriemidler?
Thomas Qvist avatar
Skrevet af Thomas Qvist
Opdateret over en uge siden

Hvis du har brugt Salary i overgangsåret, og du har haft medarbejdere, som er på ferie med løn, så har Salary håndteret indberetningen til Lønmodtagernes Feriemidler for de lønsedler, som du har lavet i Salary i overgangsperioden til den nye ferielov 01/09 2019 - 31/08 2020. Det vil sige, at hvis du eksempelvis har brugt Salary i hele perioden, så har vi indberettet alle de indefrosne feriemidler for de relevante medarbejdere til Lønmodtagernes Feriemidler.

Hvis du derimod kun har haft timelønnede medarbejdere eller medarbejdere på direktørløn, som ikke optjener ferie, så skal du ikke tænke på at indberette de indefrosne feriemidler, og Salary har taget - og vil fortsat tage sig af - indberetninger til Feriekonto og indbetalinger til selvsamme, hvis du har en Overførselsservice -aftale.

Selve indbetalingen af de indefrosne feriemidler kommer til at foregå på anden vis end med normale feriepenge. Processen kan virke lidt kompleks, men herunder er det beskrevet:

Hvert år, i juli, vil din virksomhed modtage et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler med en årlig opkrævning, som skal betales senest d. 1. september efter opkrævningen. Det er vigtigt, at du betaler den årlige opkrævning. Hvis du ikke betaler den årlige opkrævning til tiden, så skal du i stedet betale alle de indefrosne feriemidler på én gang, hvilket du i stedet vil få en opkrævning på. Overordnet set, så er der følgende to måder at betale på:

1) Du betaler hele beløbet på én gang:

Du kan vælge at betale alle de indefrosne feriemidler for én, flere eller alle medarbejdere på én gang. Det beløb, som er blevet indberettet, kan I frivilligt indbetale på én gang til Lønmodtagernes Feriemidler. I kan også vælge at “splitte” betalingerne op, så I kun betaler nogle udvalgte medarbejderes indefrosne feriemidler på én gang, mens I betaler de årlige opkrævninger for andre medarbejdere. Det er helt op til jer selv

2) Du betaler den årlige opkrævning og beholder de resterende indefrosne feriemidler i virksomheden

Hvis du blot betaler den årlige opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler, så vil der, for de flestes vedkommende, være restbeløb, som bliver afdraget med de næste års årlige opkrævninger. Hvis du vælger at beholde de resterende indefrosne feriepenge i din virksomhed og ikke frivilligt betaler alle feriemidlerne på én gang, så skal du informere Lønmodtagernes Feriemidler herom senest d. 31/08 hvert år.

Når du vælger at beholde en del af feriemidlerne, så skal disse indekseres, så værdien af dem følger med den generelle lønstigningstakt. Du får en årlig opkrævning i juli på værdien af indekseringen, som du så skal betale.

Til sidst er det vigtigt at lægge mærke til, at hvis du lukker din virksomhed, så skal alle de indefrosne feriemidler indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler.

Du kan altid læse mere om, hvordan man betaler i følgende link:

Besvarede dette dit spørgsmål?