Swipe - løbende lønudbetaling

Hvordan slår man swipe til i Salary

Thomas Qvist avatar
Skrevet af Thomas Qvist
Opdateret over en uge siden

Swipe er Salarys løsning på hvordan man kan give sine medarbejdere mere fleksibilitet omkring lønudbetaling end idag hvor lønnen altid kommer den sidste hverdag i måneden.

Når Swipe er slået til kan dine medarbejdere såfremt de har Salarys medarbejder app logge ind og anmode om betaling for løn eller timer de har optjent før tid.

Swipe kræver basis pakken og en aktiv Overførselsservice aftale. Når man har det kan det slåes til under Virksomhed - Overførsler:

Opsætning af Swipe

Der er forskellige settings der gør livet lettere for dig som arbejdsgiver, herunder automatiske godkendelser af timer og udbetalinger. Da du ellers manuelt skal ind og godkende hver enkelt betaling din medarbejder anmoder om

Når Swipe er slået til så vil dine medarbejdere efter de har registeret timer på en ikke godkendt lønkørsel kunne anmode om at få nettobeløbet udbetalt. Man kan ikke få mere end nettolønnen, da det så vil være et skattepligtigt lån. Så for at reducere kompleksiteten og risikoen kan man ikke anmode om mere end man har tjent.

Godkendelse af Swipes

Du kan sætte en grænse for en medarbejderes månedlige swipes, så alt under f.eks 5.000 pr. periode godkendes automatisk. Men hvis en medarbejder anmoder om 10.000 kroner skal den manuelt godkendes under registrering - Swipe overblik

Før du godkender swipes vil de ikke blive overført. Godkendte swipes vil løbende blive hævet dagen efter godkendelse og udbetalt næste dag. Derfor vil de være på medarbejderens konto onsdag morgen hvis du f.eks godkender mandag aften.

Besvarede dette dit spørgsmål?