Integrationen mellem Relion og Salary bygger på nogle få data punkter som skal passe for at integrationen fungerer optimalt. Det er primært medarbejderen vi skulle kunne mappe med 100% sikkerhed, men også lønperioden er vigtig

Medarbejderedata:

Medarbejdere matches på enten Email eller CPR nummer.

I Relion er kun email obligatorisk, mens CPR er obligatorisk i Salary. Så hvis du vil sikre dig at medarbejdere i begge systemer matches 100% skal du tilføje CPR nummer i Relion. Hvis du kun har email i Relion og CPR numre i Salary kan systemerne ikke matches og man vil få en fejl på de medarbejdere. Løsningen er så at tilføje det manglende data i et af systemerne så de kan finde "hinanden" via enten samme email eller CPR nummer.

Lønperioden skal være ens i begge systemer for at undgå fejl:

I Relion kan du selv vælge hvilken periode du vil overføre timer til Salary for, men det er vigtigt at den periode du vælger matcher med en periode du kører med I Salary. Ellers vil Relion prøve at overføre vagter der ikke matcher med din lønperiode i Salary hvilket giver fejl. Vi ser ofte at brugere kører med skæv periode f. 20-19 for timelønnede men kører med måned i Salary. Det betyder at vagter ikke vil kunne importeres korrekt for vagterne der ligger før perioden i Salary. Så kontakt gerne Salary support for hjælp ved opsætning af skæve lønperioder i Salary.

I en overgangsmåned til skæv periode kan det være at nogle få vagter skal registeres manuelt, det hjælper vi også gerne med i supporten, men prøv gerne integrationen i god tid inden lønkørslen :-)

Besvarede dette dit spørgsmål?