Alle samlinger
Integrationer
Indlæsning af Danløn fil-format i Salary
Indlæsning af Danløn fil-format i Salary

Hvis du tidligere har brugt Danløn eller vil sætte fil import op med Danløns format

Thomas Qvist avatar
Skrevet af Thomas Qvist
Opdateret over en uge siden

Ikke alle tidsregistrerings systemer har implementeret Salarys format til import af timer. Derfor har vi udviklet en løsning der kan importere timer i Danløns format.

Så hvis du bruger f.eks Tamigo er deres "Salary import" baseret på Danløns format og du skal vælge Danløn format når du importerer fra dem.

Danløns beksrivelse kan findes her: LINK

Men for dig med simple behov er det vigtigste at medarbejder numre er identiske i begge systemer og at du bruger lønart 1,2,3 til dine timelønnede hvis du har flere satser. Formatet understøtter op til 5 forskellige satser på en medarbejder.

Hvis du er i tvivl så lav en eksport og skriv til Salarys support, så kan vi hjælpe dig med den første eksport.

Hver linje i en eksport har formatet:

CVR-nummer;medarbejdernummer;løntype;enheder;sats;beløb

For en timelønnet skal de første 5 være udfyldt

og en linje vil f.eks se sådan ud for medarbejder med id= 100, en timeløn på 200 kroner og 25 timers arbejde.

12345678;100;1;2500;20000

Besvarede dette dit spørgsmål?