Salary og udbytteskat

Salary håndterer ikke udbetaling af udbytte

Thomas Qvist avatar
Skrevet af Thomas Qvist
Opdateret over en uge siden

Hvad er udbytte og udbytteskat?

Hvis en virksomhed udbetaler/udlodder en del af sit overskud efter selskabsskat til en eller flere af sine ejere, så kaldes dette udbytte. Det er kun nogle selskabsformer, hvor det er tilladt at udlodde udbytte, navnligt hvis der er tale om kapitalselskaber (IVS, ApS og A/S). Udbytteskatten er på 27% i Danmark i 2021, og det er det udlodende selskab, som står for at indeholde og betale denne skat. Det er vigtigt at holde sig for øje, at udbytteskat er forskelligt fra aktieindkomstbeskatning.

Forskel på aktieindkomstbeskatning og udbytteskat

Hvis du, som privatperson, modtager udbytte, så er du skattepligtig for det modtagne udbytte. Det modtagne udbytte hører ind under aktieindkomstbeskatningen. Aktieindkomstbeskatningen for 2021 følger disse satser:

AKTIEINDKOMST

SKATTESATS

Op til 56.500 kr.

27%

Alt over 56.500 kr.

42%

Som det ses af ovenstående, så skal man betale 27% i skat, hvis man har en samlet aktieindkomst på under 56.500 kr. Alt hvad man tjener på udbytte- og aktieindkomst ud over de 56.500 kr. betales der 42% i skat af. Dette giver tre tænkelige eksempler på, hvordan du skal håndtere udbytte:

Eksempel 1 - din aktieindkomst på et år er mindre en 56.500 kroner

Hvis du modtager udbytte og din samlede aktieindkomst inkl. udbyttet er mindre end 56.500 kr. så skal du, som privatperson, ikke foretage dig noget aktivt i forbindelse med modtagelse af udbyttet. Selskabet har da sørget for at betale 27% i skat af udbyttet, og du modtager udbyttet efter skatten er betalt.

Eksempel 2 - din aktieindkomst på et år overstiger 56.500 kroner pga. en udbyttebetaling

Det kan være, at du har haft en aktieindkomst på 50.000 kroner i løbet af året og så modtager et udbytte på 10.000 kroner. I så fald, så vil selskabet, som udlodder udbyttet, sørge for at betale 27% i skat af de 10.000 kroner. Men i så fald, så mangler du at betale følgende i skat:

(42%-27%) x (10.000 - (56.500-50.000)) = 15% x 3.500 = 525 kr.

Dette beløb er forskellen mellem de 42%, man betaler for aktieindkomst over 56.500 kr og 27%, man betaler for aktieindkomst under 56.500 kr ganget med værdien af udbyttet, som medfører at aktieindkomsten overstiger 56.500 kr. Fordi selskabet, som udlodder udbyttet, altid kun betaler 27% i skat for dig, så skal du selv sørge for at betale differencen (15%) på alt aktie-/udbytteindkomst ud over 56.500 kr.

I dette eksempel skal du, som privatperson, enten betale de 525 kr frivilligt eller betale ved din årsopgørelse.

Eksempel 3 - din aktieindkomst er i forvejen større end 56.500 kroner, når du modtager udbyttebetalingen

I dette tilfælde, så sørger selskabet, som udlodder udbyttet, kun for at betale 27% i skat af udbyttet. Du skal dog, fordi din aktieindkomst er større end 56.500 kroner, betale 42% i skat. Det vil sige, at du selv skal sørge for at betale (42%-27%)=15% i skat af hele udbyttebeløbet. Så hvis du modtager et udbytte på 10.000 kroner betaler du:

(42%-27%) X 10.000 kr = 15% * 10.000 kr = 1.500 kr

Dette betaler du, som privatperson, selv frivilligt. Du kan se, hvordan dette gøres her

Udbytteskat fra selskabets perspektiv

Selskaber, der udlodder udbytte, skal, som nævnt, indeholde 27% i udbytteskat. Det vil sige, at selskabet står for at betale 27% i skat for de personer, som selskabet udbetaler udbytte til. Konkret skal man senest d. 10. i måneden efter at have vedtaget udbyttet betale udbytteskatten. Hvis man eks. d. 17/03 vedtager et udbytte til de to ejere på i alt 10.000 kroner, så skal man senest d. 10/04 have betalt 2.700 kr. i udbytteskat. Betalingen foregår som en overførsel via. Netbank til den betalingslinje ang. udbytteskat, som du kan finde på TastSelvErhverv

Indberetningen af udbyttebetalingen til ejere foregår på TastSelvErhverv under 'udbytteskat og modtagere', hvor man indtaster de relevante oplysninger på udbyttemodtagerne. Se evt. mere på Skats hjemmeside her

Salary og udbyttebetalinger

Salary håndterer ikke udbyttebetalinger eller -indberetninger. Evt. udbyttebetalinger foregår som beskrevet ovenover, og det er op til selskabet selv at indberette udbyttet og lave indeholdelsen/betalingen af udbytteskatten. Salary håndterer udelukkende lønninger og honorarer, ikke udbytte.

Besvarede dette dit spørgsmål?