Alle samlinger
Guides til Salarys lønsystem
Medarbejdere
Optjening af feriefridage og omsorgsdage
Optjening af feriefridage og omsorgsdage

Hvordan optjener man feriefridage i Salary?

Thomas Qvist avatar
Skrevet af Thomas Qvist
Opdateret over en uge siden

Man har, i Salary, mulighed for at tilføje feriefridage og omsorgsdage for sine medarbejdere. Man gør dette inde under medarbejderen i undermenuen 'ansættelse', hvor man kan scrolle ned til medarbejderens ferievilkår og her tilføje feriefridagene:

Salary tilbyder to måder at optjene feriefridage & omsorgsdage på:

1) Månedlig optjening. Her vil medarbejderen optjene feriefridagene månedligt. Medarbejderen starter dermed ikke med at have feriefridage optjent, men vil gøre det løbende i takt med, at du kører løn i Salary

2) Årlig optjening. Her vil feriefridagene tilføjes med det samme. Medarbejderen skal således ikke vente på, at feriefridagene opspares, men kan eksempelvis bruge dem. Èn gang årligt i maj "korrigeres" feriefridagssaldoen for medarbejderen, så han, igen, eks. har optjent fem feriefridage.

Eksempel:
Du tilføjer, d. 30. juli 2021, fem feriefridage på en medarbejder med årlig optjening. D. 30. juli 2021 vil medarbejderens feriefridagssaldo altså lyde på fem feriefridage. Bruger medarbejderen fire feriefridage, når man når maj 2022, så vil medarbejderens feriefridagssaldo igen hedde fem feriefridage. Den feriefridag, som medarbejderen stadig havde fra perioden 30/07 2021 - 01/05 2022 vil blive "slettet" i systemet, og feriefridagssaldoen nulstillet til den årlige opsparing angivet i Salary.

Besvarede dette dit spørgsmål?