Alle samlinger
Lønkørsel
Løn
Ændring af ferieoptjening
Ændring af ferieoptjening

Hvis man er kommet til at oprette sig med ferie med løn frem for direktørløn (ingen optjening af ferie), så skal man lave nogle rettelser

Thomas Qvist avatar
Skrevet af Thomas Qvist
Opdateret over en uge siden

Hvis du, ved en fejl, har sat en medarbejder på ferie med løn frem for direktørløn, så skal du rette to ting:

1) Bogføringen

2) Opsigelseskørsel

Dette beskrives enkeltvis:

1) Bogføringen:
Salary bogfører, når man modtager ferie med løn, både ferietillægs- og en feriepengeforpligtelse (værdien af feriedagene), samt bogfører omkostningerne hertil. Hvis en medarbejder ikke skal have ferie med løn alligevel, så skal dette ikke bogføres, da virksomheden så hverken vil have forpligtelsen eller omkostningen forbundet hermed. Et eksempel kunne, markeret med pile, være bogføring, som så ud som følger:

Hvis én eller flere medarbejdere er skiftet til direktørløn, så skal man, i sit bogføringssystem, hhv. kreditere 'feriepengeforpligtelse' og 'ferietillæg' og debitere 'skyldig feriepengeforpligtelse' og 'skyldig ferietillæg' med værdien af disse relevante medarbejderes feriedage og ferietillæg

2) Opsigelseskørsler
Når man ændrer kontrakten, så vil der, i Salary, oprettes såkaldte 'opsigelseskørsler'. Disse opsigelseskørsler opstår, fordi man har opsagt en medarbejder med ferie med løn eller ændret i ansættelsesforholdene, mens medarbejderen har haft feriedage opsparet. I så fald vil systemet, hvilket er korrekt nok, forsøge at udbetale værdien af denne ferie til medarbejderens feriekonto, når du ændrer ansættelsesforholdet. Derfor: skriv til supporten og bed os om at slette disse opsigelseskørsler, hvis de opstår, fordi du, ved en fejl, har kommet til at oprette en medarbejder på ferie m. løn frem for direktørløn

Besvarede dette dit spørgsmål?