Hvis du har fuldtidsansatte medarbejdere med ferie med løn, så vil disse medarbejdere, uagtet antallet af arbejdsdage i ugen, opspare 2,08 feriedage om måneden. Dette kan give problemer, når man skal registrere ferie på en medarbejder.

Eksempel
Vi kan illustrere dette med et eksempel:

Medarbejder A ansættes i primo-april og arbejder 3 dage om ugen. I midten af august vil medarbejder A have opsparet følgende mængde feriedage:

Måned

Opsparede feriedage

April

2,08

Maj

2,08

Juni

2,08

Juli

2,08

I alt

8,32

I midten af august beslutter medarbejder A sig for, at hun gerne vil afholde én uges ferie. Så hvor mange feriedage skal her registreres? Medarbejderen arbejder tre dage om ugen, men hun afholder én uges ferie - så skal der registreres 3 feriedage eller 5?

Svaret kan findes ved at lave følgende beregning:

Dette afslører noget vigtigt:
Medarbejdere på reduceret tid skal have registreret ferie på identisk vis med medarbejdere, som arbejder 5 dage om ugen

Man skal derfor "normalisere" feriedagsregistreringerne, så der ikke vil være forskel på, om man registrerede ferie til en fuldtidsansat eller deltidsansat. Én uges ferie kræver en registrering på 5 feriedage - ligegyldigt om medarbejderen arbejder 1, 3 eller 5 dage om ugen. To ugers ferie kræver således en registrering på 10 feriedage, tre ugers ferie 15 feriedage og så fremdeles.

Medarbejder A's ferieopsparing vil, i slutningen af august, se således ud:

Måned

Opsparede feriedage

April

2,08

Maj

2,08

Juni

2,08

Juli

2,08

Primo saldo

8,32

Afholdte feriedage

5,00

Ultimo saldo

3,32


Hvorfor fungerer det på denne vis?
Én feriedag har, jf. ferieloven, en værdi på 4,8% af medarbejderens månedlige bruttoløn. Hvis alle fuldtidsmedarbejdere, uagtet antallet af månedlige arbejdsdage, opsparer 2,08 feriedage pr. måned, så må alle medarbejdere skulle behandles identisk, når der skal registreres ferie. Hvis dette ikke var tilfældet, og man i eksemplet ovenover i stedet for 5 feriedage registrerede 3 feriedage, så ville medarbejderens ultimo antal opsparede feriedage være 5,32 dage frem for 3,32 dage. Dette kan have implikationer ved en evt. opsigelse.

Når en medarbejder opsiges med opsparede feriedage m. løn, så skal værdien af disse feriedage udbetales til medarbejderens feriekonto. En højere opsparing betyder en højere udbetaling ved evt. opsigelse.

Samtidig er værdien af feriedagene baseret på medarbejderens månedsløn. Arbejder medarbejderen eksempelvis tre dage om ugen og afholder én uges ferie, så vil en registrering på 5 feriedage betyde, at medarbejderen modtager omkring 24% af sin månedsløn svarende til ca. 1 uges løn:

4,8% x 5 =24%

En registrering på 3 feriedage ville i midlertidig betyde, at medarbejderen blot ville modtage 14,4% af sin månedsløn, når personen afholder sin ferie:

4,8% x 3 = 14,4%

Det er her tydeligt, at medarbejderen ikke kun skal modtage 14,4% af sin månedsløn under ferien, hvis medarbejderen afholder én uges ferie.

Fandt du dit svar?