Alle samlinger
Bogføring
Udlægskategorier og bogføring af dem
Udlægskategorier og bogføring af dem

Sådan sætter du udlægskategorier op

Thomas Qvist avatar
Skrevet af Thomas Qvist
Opdateret over en uge siden

Hvis du bruger Salarys udlægsfunktion og har integration til et bogføringssystem, kan vælge hvor de forskellige udlægskategorier bogføres. Du kan selv oprette de kategorier du vil have og mappe dem til den bogføringskonto udlægget skal bogføres på.

Gå til Registrering -> Udlægsoverblik -> Udlægskategorier. Her kan du se udlægskategorierne uden mapning:

Sådan mapper du udlægskategorierne:

Klik på blyanten ved den kategori du vil ændre, her kan du redigere navn og vælge bogføringskonto:

Efter mapning af konti:

Besvarede dette dit spørgsmål?