Spring videre til hovedindholdet
Salary - Basic

Hvad kan du forvente af Salary-basic?

Thomas Qvist avatar
Skrevet af Thomas Qvist
Opdateret over en uge siden

Find et altid opdateret overblik over alle vores prispakker her

Forskellige former for løn:
Bagudbetalt løn pr. uge, 14 dage, måned for timelønnede og fastlønnede. Med faste lønperioder. Samt mulighed for registrering af:

  • Kørselsgodtgørelse

  • Diæter

  • Forskud

  • Bonus

  • Tekst på lønseddel

  • Saldokorrektioner

  • Bruttotræk

  • Ekstra pension

Personalegoder du kan håndtere i Salary:
Fri bil (inklusiv beskatningsberegning)
Fri telefon
Fri internet
Frokostordning
Sundhedsforsikring

Fri kost og logi
Fri helårsbolig
Fri transport mellem hjem og arbejde

Fast træk
Andre personalegoder

Ferie:
Ferie med eller uden løn
Direktørløn (ingen ferieopsparing)
Feriefridage og omsorgsdage
Ferietillægshåndtering (beregning og udbetaling)
Overførsel til feriekonto
Automatisk beregning og indberetning af feriepenge ved opsigelse af funktionær
Anden ferieindberetter (avanceret indstilling)
Ferieberegning pr. time/dag (avanceret indstilling)

Pension:
Integration til alle danske pensionselskaber
Indbetaling af pension til selskaberne eller direkte til pensionskonto
Mulighed for at sætte fast månedligt beløb eller en procentdel af lønnen både arbejdsgiver- og medarbejderbetalt
Pensionsindbetaling efter §53A (avanceret indstilling)

Freelancere:
Mulighed for oprettelse af freelancere via. CPR-nummer
Mulighed for oprettelse af freelancere via. CVR-nummer (avanceret indstilling)
Udbetaling og indberetning af honorar
Udelukkende indberetning af honorar

Lønadministration:
Automatisk overførsel af løn, skat, pension og feriepenge via Overførselsservice
Automatisk bogføring i dit bogføringssystem
Bogføring i afdelinger og dimensioner
Løbende bogføring af hensat ferietillæg
Automatisk hentning af skattekort for medarbejderne
Automatisk udbetaling og bogføring af hensat ferietillæg ved ferieårets start.
Email-reminder når det er tid til at køre løn og registrere timer for timelønnede
Lønsedler sendt i E-boks

Løn sendt til NemKonto

Oprettelse af fremtidige kontrakter

For virksomhedsejeren
Indberetning af: A-indkomst, AM-bidrag og antal timer til skat, feriepenge og pension
Mulighed for at placere medarbejdere i afdelinger
Billeder på ansatte
Mulighed for afdelingslederadgang til Salary

Gratis flytteservice fra dit tidligere lønsystem til Salary

Adgang til Salarys fordelsklub


For medarbejdere
Adgang til medarbejderapp, hvor medarbejdere kan registrere timer, fravær og kørsel


Besvarede dette dit spørgsmål?