Alle samlinger
Lønkørsel
Udlægshåndtering
Registrering af firmakortkonti til udlæg
Registrering af firmakortkonti til udlæg

Hvis dine medarbejdere har et firmakort med separat bankkonto

Thomas Qvist avatar
Skrevet af Thomas Qvist
Opdateret over en uge siden

Nogle virksomheder har efterspurgt en feature, der gør det muligt at bogføre udlæg som betalt på en separat firmakonto. Det kan eksempelvis være aktuelt, hvis ens medarbejder har et firmakort, som er tilkoblet en separat bankkonto, hvor der skal bogføres evt. udlæg. Standardindstillingen i Salary er, at vi bogfører alle udlæg som betalt via. virksomhedens erhvervskonto (den konto som også bruges til udbetaling af løn), men nu har vi udvidet muligheden til at specificere efter separate firmakonti.

Hvor finder jeg featuren?

Du kan finde denne feature, hvis du har udlægshåndtering slået til (enten ved tilkøb af udlægsmodul eller hvis du er premiumkunde). Gå først til 'registrering' --> 'udlægsoverblik' --> 'udlægskategorier'

Herefter scroller du ned til 'firmakort per medarbejder', finder den relevante medarbejder, som skal have bogført sine udlæg på en separat firmakonto og trykker på blyantikonet:

Slutteligt vælger du så den bogføringskonto, som er tilkoblet den separate konto

Besvarede dette dit spørgsmål?