Nettopension, §53A

Hvordan man slår nettopension §53A til i Salary og kort beskrivelse af nettopensionsbegrebet

Thomas Qvist avatar
Skrevet af Thomas Qvist
Opdateret over en uge siden

Hvordan slår man nettopension, §53A, til i Salary?

I Salary er det en mulighed at slå nettopension til, så man kan indbetale pension jvf. §53A i Pensionsbeskatningsloven. For at det kan tilføjes på de enkelte medarbejdere, skal indstillingen først slås til under fanen 'Virksomhed' --> 'Virksomhed' --> 'Avanceret':

Herefter scroller man ned til 'Pension' og slår ' Tillad nettopension' til:

Når dette er gjort (og man har gemt sine ændringer), kan man gå ind under en medarbejder og derefter, i undermenuen 'Ansættelse' --> 'Pension', tilføje nettopension, samt pensionsoplysninger som vist herunder:

Husk at gemme dine ændringer.

Når man har tilføjet nettopensionen, kan det eksempelvis se ud, som vist på denne lønseddel:

Medarbejderbidraget betales netto (efter skat), og trækkes derfor fra nettolønnen.

Arbejdsgiverbidraget tilføjes brutto (før skat), skatten beregnes og betales af dette, og hvad der er i overskud overføres. I dette tilfælde er der tilføjet 5.000 kroner i arbejdsgiverbetalt pension. Dette beløb er, efter beskatning, 2.070 kroner værd og det er de 2.070 kroner, der overføres.

Hvad er nettopension, §53A?

Normalt, når man indbetaler til en pensionsordning, vil ens bidrag, både medarbejderbidrag og arbejdsgiverbidrag, være skattefrie ved indbetaling, men man vil til gengæld blive beskattet ved udbetaling af sin pension.

For nettopension efter §53A er billedet omvendt: Man har ikke fradrag for indbetalinger, men til gengæld er det skattefrit at få udbetalt ens pension.

I pensionsbeskatningsloven nævnes de ni tilfælde, hvor man har ret til nettopension. Er du i tvivl om, hvorvidt du har ret til at modtage nettopension bør du kontakte dit pensionsselskab eller anden pensionsadministrator.

Besvarede dette dit spørgsmål?