Salary håndterer både Danløn og Dataløns format, så er du vant til at eksportere til ét af de systemer, så er processen den samme.

I Mobilplan

Når medarbejdernes timer er registreret og godkendt, kan du under Lønadministration trykke Eksportér.

I Salary

Efter du har eksporteret fra Mobilplan er du nu klar til at importere løngrundlaget til Salary.

Under Registrering > Tidsregistrering vælger du Importér fra fil.

Herefter vælger du henholdsvis Dataløn-format eller Danløn-format fra listen, og trykker Fortsæt til upload hvor du uploader din fil.

Efter import er det vigtigt at du kontrollerer at løndata er importeret korrekt. Herefter er du klar til at køre løn som normalt.

Er du i tvivl om hvilket format du skal bruge, kan du med fordel kontakte Mobilplans support som kan hjælpe.

Besvarede dette dit spørgsmål?