Store Bededags-tillæg
Peter Ejskjær avatar
Skrevet af Peter Ejskjær
Opdateret over en uge siden

Store Bededag er blevet fjernet fra helligdagskalenderen. I stedet er der kommet et nyt løntillæg, som hedder Store bededagstillægget.

Fra 2024, skal der i stedet kompenseres for dette, via dette nye tillæg.

For de ansatte, som er timelønnede, har dette ingen betydning, som udgangspunkt. Dog kan dette komme an på deres kontrakt. Hvis de har en funktionær lignende kontrakt, dog med ansættelse som timelønnet, vil det være relevant. Her vil du kunne slå det til under "Virksomhed" --> Avanceret --> Slå "Store bededagstillæg for timelønnede" til.For fastlønnede betyder dette, at der vil være tillæg, på 0,45%, som svarer til en værdi af en fridag.

Det kan udbetales på to forskellige måder.

  • Løntillægget vil blive udbetalt to gange årligt. Denne udbetaling vil være i samme måneder som ferietillægget, som er i maj og august.
    Hvis denne mulighed vælges, skal man være opmærksom på, at den ansatte, ved en fratrædelse, har ret til at få udbetalt dette tillæg, med sin sidste udbetaling.

  • Den anden mulighed er, at der kan udbetales på månedligbasis, med lønkørslen.

    Her kommer den løbende betaling til at være tydelig på lønsedlen.

Denne funktion allerede trådt i kraft, og det udbetales automatisk med, sammen med ferietillægget, i maj og august.
Hvis du derimod ønsker, at dette skal udbetales på månedligbasis, vil du skulle slå dette til selv. Det gør du under "Virksomhed" --> Avanceret --> Slå "Udbetal Store Bededagstillæg periodisk" til.For personer på Direktørløn, vil tillægget automatisk være slået fra. Dog kan man godt slå det til på denne ansatte. Det gør du inde på selve ansættelsen af denne medarbejder og under deres ferieforhold.

Hvis der er noget du er i tvivl om, i forhold til dette, er du velkommen til at skrive til vores Support i chatten.Besvarede dette dit spørgsmål?