Guide til rapporter

Indhold af rapporter i Salary

Thomas Qvist avatar
Skrevet af Thomas Qvist
Opdateret over en uge siden

Under virksomhed - rapporter kan diverse rapporter hentes ned i Excel og PDF format

 1. Vælg rapport typen i den første dropdown

 2. Den periode eller lønkørsel rapporten skal omhandle

Liste med de forskellige rapporttyper:

 • Løn rapport medarbejder/virksomheds niveau & løntyper

  • Rapport med alt data fra de lønkørsler der er lavet i perioden opdelt på enten medarbejder eller virksomhedsniveau lagt sammen for den valgte periode

  • Rapporten Lønrapport, medarbejderniveau, løntyper har en ekstra dimension så man kan få en løntype, pr. medarbejder, pr. måned over en periode

  • Rapporten lønrapport er for en specifik lønkørsel som vælges istedet for periode. Denne kan også findes på lønkørslen under bogføring

 • E-indkomst rapport

  • Indeholder alle indberetninger til e-indkomst for den valgte periode og bruges til afstemnings mod e-indkomst

 • Lønkvittering

  • Hentes for en lønkørsel men indeholder år til-dato saldi i PFD format

 • Registrerings rapporter (Timer, fravær, fleks, projekt, kørselgodtgørelse, arbejdstid, afspadsering, variable tillæg (lønregistreringer)

  • Har alle de enkelte registreringer af typen med dato, medarbejder, antal og sats

 • Feriesaldi - indeholder diverse saldi optjent ferie, feriepenge forpligtelse og andre opsparringskonto (ferietillæg, SH, fritvalgt, fleks og afspadsering)

 • Udlæg- indeholder alle udlæg der er registeret i systemet. Både hvis man bruger udlægshåndtering med bilag eller "simple udlæg" uden bilag

 • Udlægsbogføring - viser alle bogføringer lavet fra avanceret udlægshåndtering

 • Medarbejdere - indeholder alt stamdata på alle medarbejdere oprettet i systemet

 • Feriedifference

  • Bruges til funktionærer med ferie med løn, som er gået op eller ned i tid til at korrigere for eventuel feriedifference

 • Ansættelser

  • Indeholder data på alle medarbejderes kontrakter (løn, ferietype, osv)

 • Start-saldi

  • Indeholder de start-saldi som er opretter ved opstart i Salary

 • Enheder (kræver HR modulet) - liste over enheder til medarbejderne

Besvarede dette dit spørgsmål?