Spring videre til hovedindholdet
Registrering af arbejdstid

Tidsregistrering på fastlønnede medarbejdere i Salary

Sofie Vestergaard avatar
Skrevet af Sofie Vestergaard
Opdateret over en uge siden

For at imødekommende lovkravet om registrering af arbejdstid på fastlønnede pr. 1/7-24, kan man bruge funktionen Arbejdstid i Salary, som slås til under fanen Registreringer - Arbejdstid.

Når det er slået til, vil man se alle fastlønnede medarbejdere i oversigten, samt et overblik over de registrerede timer.

Som standardindstilling registrerer man blot samlet antal timer pr. dag, men hvis der skal registreres komme-gå tider i stedet kan man slå Registrér med fra-til-felter til.Medarbejdere med adgang til medarbejderappen kan selv registrere timer i denne, som beskrevet i denne guide.

Virksomheds- og medarbejderskabeloner:

Hvis du har Salary Premium eller tilkøbt Arbejdstidsskabeloner under fanen Virksomhed - Prispakke, kan de slås til og oprettes her,

Så vil der automatisk blive registreret arbejdstid ud fra denne, så medarbejderne udelukkende skal ændre i registreringerne i tilfælde af afvigelser til ens normale arbejdsuge.

Skabelonen på virksomhedsniveau er tom til en start, men vil så snart den er udfyldt blive brugt på alle fastlønnede medarbejdere.Virksomhedsskabelonen kan altid erstattes på den enkelte medarbejder, såfremt de skal have en anderledes skabelonuge.

Medarbejderne kan også selv oprette og ændre i deres unikke skabelon i medarbejderappen.

Man kan desuden slå advarsler til, hvis man vil gøres opmærksom, når medarbejdernes tidsregistreringer ikke overholder reglerne om hviletid, fridøgn, samt 48-timers reglen.

Medarbejdere der ikke skal registrere arbejdstid

Hvis man har selvtilrettelæggere, der er fritaget fra at registrere arbejdstid, kan det slås fra på den enkelte medarbejder under Indstillinger og vedkommende vil herefter forsvinde fra oversigten.

Besvarede dette dit spørgsmål?