Hvis du nogensinde har glemt eller været uden internet i slutningen af en måned og dermed ikke fået udbetalt løn til dine medarbejdere, har Salary løsningen. 

Under indstillinger inde i Salary kan du vælge, hvis du er "premium" kunde, at Salary automatisk godkender din lønkørsel så dine medarbejdere får deres løn som forventet. Det eneste du skal huske er at indrapportere eller godkende evt. timelønnedes timer eller lave eventuelle rettelser i dine
medarbejders løn, så gør Salary resten for dig. 

Ved at bruge automatisk godkendelse giver du også dig selv mest mulig tid til at lave eventuelle rettelser, da den automatiske godkendelse sker så sent som muligt for at lønnen er til rådighed rettidigt den sidste dag i måneden. 

Fandt du dit svar?