Når du har oprettet en overførselsaftale med NETS, vil Salary sørge for at løn og skatter er betalt til tiden, helt automatisk. Salary beder NETS om at overføre penge på dine vegne fra bankkontoen tilsluttet NETS-aftalen.

Du kan genkende disse overførsler ved at de har en af følgende tekster:

 • Lønoverførsel: Dette er selve lønudbetalingen til dine ansatte, samt betaling for brugen af Salary. Der vil kun være én transaktion pr. lønperiode fra din firmakonto på det samlede beløb.
 • INFO-OVF60900: Dette er en betaling af indeholdt A-skat samt AM-bidrag for seneste måned, og overføres direkte til din skattekonto hos SKAT. Du vil kunne se modtagelsen af beløbet på skat.dk, under menupunktet "Skattekontoen" senest 5 dage efter overførslen er sket.
  Hvis du er en "lille" virksomhed, så sker denne overførsel d. 10. i hver måned, dog d. 17. i januar. Hvis bankerne ikke har åbent den dag, så sker det i stedet på den næstkommende bankdag. Hvis du er en "stor" virksomhed, så sker det i stedet den sidste bankdag i måneden.
 • INFO-OVF61800: Dette er en betaling af indeholdt ATP for foregående kvartal, og overføres direkte til ATP. Der sker én samlet overførsel for hele det skyldige beløb for kvartalet. Du vil kunne se modtagelsen af beløbet på virk.dk under ATP senest 5 dage efter overførslen er sket.
  Betalingerne sker på disse datoer, eller næstkommende bankdag:
  - Første kvartal: 7. februar
  - Andet kvartal: 7. maj
  - Tredje kvartal: 7. august
  - Fjerde kvartal: 7. november
 • INFO-OVF62400: Dette er en betaling af feriepenge til Feriekonto.dk, hvor du også kan se modtagelsen af beløbet inden for 5 dage. Salary sørger for at du indbetaler feriepenge for dine ansatte som optjener feriepenge. Dette sker hvert kvartal på disse datoer, eller næstkommende bankdag:
  - Første kvartal: 7. februar
  - Andet kvartal: 7. maj
  - Tredje kvartal: 7. august
  - Fjerde kvartal: 7. november
  Hvis du har haft fratrådte funktionærer i en måned, sørger Salary for at eventuelle feriedage bliver korrekt udbetalt til Feriekonto d. 7 i den anden måned efter fratrædelsesdatoen. En fratrædelse i februar vil således resultere i en overførsel fra din bankkonto d. 7. april.
 • INFO-OVF63100: Dette er en betaling af pension til et pensionsselskab. Alt efter hvilket pensionsselskab der er tale om, kan pensionsbetalingen være indeholdt i selve lønudbetalingen i stedet for via en overførsel med denne tekst.

Husk også, at du til enhver tid kan se hvilke overførsler Salary vil foretage fra din bankkonto ved at kigge på en lønkørsel under afsnittet "Overførsler" eller samlet ved kigge under Virksomhed - Overførsler.
 

Fandt du dit svar?