I forhold til frister for indberetning og betaling af A-skat og AM-bidrag, arbejder SKAT med "store" og "små" virksomheder. Enhver virksomhed, som er arbejdsgiverregistreret, kategoriseres af SKAT som enten "lille" eller "stor" virksomhed, alt efter hvor meget A-skat og AM-bidrag virksomheden betaler om året.

Generelt er din virksomhed "stor", hvis du betaler mere end 1.000.000 kr. i A-skat eller mere end 250.000 kr. i AM-bidrag om året. SKAT vil tilrette dette på dit registreringsbevis, hvis forholdet ændrer sig.

Du kan til enhver tid se på skat.dk eller på virksomhedens registreringsbevis, om din virksomhed er "stor" eller "lille". Det er vigtigt, at du fortæller Salary hvilken type virksomheden er i SKATs øjne, så Salary kan hjælpe dig med at overholde fristerne.

Fristen for indberetning og betaling for en lille virksomhed er d. 10. i måneden efter lønperioden. For januar er det dog først 17. januar. Hvis dagen ikke er en bankdag, er det først den næstkommende bankdag i stedet. For en stor virksomhed er det i stedet den sidste bankdag i måneden.

Salary indberetter dog allerede samtidig med selve udbetalingen af lønnen - så er det på plads. Hvis du har en Overførselsservice -aftale med Salary, sørger Salary også for at A-skat og AM-bidrag bliver betalt til tiden.

Fandt du dit svar?