Alle samlinger
Lønkørsel
Overførsler
Manuelle overførsler efter lønkørsel
Manuelle overførsler efter lønkørsel

Hvilke overførsler skal du lave, hvis du ikke har Overførselsservice integration

Thomas Qvist avatar
Skrevet af Thomas Qvist
Opdateret over en uge siden

Du kan se, hvilke overførsler og hvilken betalingsdato de har under hver lønkørsel i boksen 'Overførsler'. 

Du kan også finde alle dine overførsler i kronologisk rækkefølge under 'Virksomhed' - 'Overførsler'

Løn: Overføres direkte til medarbejderens konto på dispositionsdagen. Dispositionsdagen står på medarbejderens lønseddel.

Skat: (herunder AM-bidrag)
Skal overføres til skattekontoen. Læs mere her:
https://skat.dk/erhverv/betaling-og-skattekonto/betaling-til-skattekontoen

ATP

Man kan desværre ikke manuelt indbetale penge til ATP, så hvis du skal betale ATP, anbefaler vi at lave en NETS aftale. Såfremt du ikke kan/vil det, vil du modtage en rykker fra ATP efter betalingsdeadlinen, som du så kan betale. 

Du kan forsøge at kontakte ATP direkte og høre om, de vil lade dig betale på en konto direkte til dem.

Læs mere om ATP her:
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ATP/Se_indberetninger_og_indbetalinger

Feriepenge:

Hvis du ikke har en Overførselsservice aftale, kan du inbetale manuelt via nedenstående guide hos Virk.

Du kan læse mere om betaling og indberetning her: 

Pension: Snak med dit pensionsselskab, de har alle forskellige løsninger til indberetning og indbetaling. 

Besvarede dette dit spørgsmål?