Let løn for alle - vi har gjort det hårde arbejde

Denne artikel beskriver Salarys gratis-pakke, hvis du vil læse om Premium, skal du klikke her.

Forskellige former for løn:

Bagudbetalt løn pr. uge, 14 dage, måned for timelønnede og fastlønnede. Med faste lønperioder. Samt:

  • Kørselsgodtgørelse
  • Diæter
  • Forskud

Personalegoder du kan håndtere i Salary:
Fri bil (inklusiv beskatningsberegning)
Fri telefon
Fri internet
Frokostordning
Sundhedsforsikring 

Ferie:
Ferie med eller uden løn
Feriefridage og omsorgsdage
Ferietillægshåndtering
Overførsel til feriekonto
Automatisk beregning og indberetning af feriepenge ved opsigelse af funktionær

Pension:
Integration til alle danske pensionselskaber
Indbetaling af pension til selskaberne eller direkte til pensionskonto
Mulighed for at sætte fast månedligt beløb eller en procentdel af lønnen både arbejdsgiver og medarbejder betalt

Lønadministration:
Automatisk overførsel af løn, skat, pension og feriepenge via Nets overførselsservice
Løbende bogføring af hensat ferietillæg
Automatisk hentning af skattekort for medarbejderne
Automatisk udbetaling og bogføring af hensat ferietillæg ved ferieårets start.
Email-reminder når det er tid til at køre løn og registrere timer for timelønnede

For virksomhedsejeren
Indberetning af: A-indkomst, AM-bidrag og antal timer til skat, feriepenge og pension
Mulighed for at placere medarbejdere i afdelinger
Billeder på ansatte

Fandt du dit svar?