Der er 2 forskellige måder at registere timer på i Salary. Simpel eller detaljeret. 

Hvis du bruger medarbejder appen til, at dine medarbejdere kan registere timer skal du skifte til detaljeret ved at klikke på knappen ved detaljeret tidsregistrering. (du kan kun skifte hvis der er registeret 0 timer og dage)

Simpel tidsregistreing:
Er til dig der bare vil skrive et antal timer for perioden på de timesatser dine medarbejdere har. Du skriver bare antallet af timer og dage og trykker gem. 


Detaljeret tidsregistrering:
Med detaljeret tidsregistrering registerer du antallet af timer og sats pr. dag istedet for hele perioden. Hvis dine medarbejdere registerer timer via medarbejder app'en vil de også stå her, og du vil skulle godkende deres registreringer før de bliver taget med i lønnen. Man kan maksimalt registere 24 timer pr. dag. 

Visning af registrering af timer på en dag:

Fandt du dit svar?